fdo_logo_kw1
fdo_logo_kw1

Fundacja Dom Ojca
65-267 Zielona Góra
ul. Gajowa 62

KRS: 0000804236
REGON: 384383696
NIP: 9731067213

BIURO FUNDACJI
fundacjadomojca@gmail.com
tel: 518 374 195
 

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Dom Ojca, ul. Gajowa 62, 65-267 Zielona Góra, e-mail fundacjadomojca@gmail.com, telefon 518 374 195.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO) w zakresie i na czas realizacji działania jakim dotyczył Państwa kontakt z Administratorem.
3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.