fdo_logo_kw1
fdo_logo_kw1
MY

Jesteśmy małżeństwem, dwojgiem wrażliwych osób...

...dla których pomaganie innym stanowi sens życia. Jako małżeństwo prowadzimy życie, które nie jest obojętne na los ludzi wokół nas z zakresu wykluczenia społecznego. Od wielu lat jesteśmy wolontariuszami w rozmaitych przedsięwzięciach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi m.in. założycielami Hostelu Kryzysowego „Dom Ojca” w Koszalinie, prowadzenie duszpasterstwa w Zakładach Karnych, wspieranie inicjatyw ‘Coffe House’ itp. Poprzez nabyte doświadczenia nie mamy trudności w komunikacji z tą grupą społeczną. Naszą pomocną dłoń kierujemy do ludzi pragnących podjąć kroki do zmiany swojego życia. W tym celu 17 września 2019 r. powołaliśmy do życia Fundację Dom Ojca z siedzibą w Zielonej Górze.

Jako fundacja realizujemy zadania w obszarze pomocy społecznej osobom w sytuacji kryzysowej, doświadczającym z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego, wychodzących z zakładów karnych, byłych osadzonych, osób wychowywanych w poprawczakach, ludzi bezdomnych, sierot. Zajmujemy się osobami dysfunkcyjnymi, nieposiadającymi możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych, z różnych powodów niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przeciwdziałamy uzależnieniom, wykluczeniom i patologiom społecznym. Priorytetem jest prowadzenie domu readaptacyjnego z zakwaterowaniem, który będzie funkcjonował w ich własnym środowisku. Jesteśmy przekonani, że nas jako gospodarzy obdarzą zaufaniem i przyjmą wsparcie jakie mamy im do zaoferowania. Realizacja naszego projektu wyposaży człowieka w narzędzia pozytywnych relacji międzyludzkich oraz zapewni harmonijny rozwój osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie wywodzące się z Pisma Świętego.

Otacza nas wielu przyjaciół, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w podejmowanych przez fundację przedsięwzięciach. Nasi bracia i siostry na polu służby i modlitwy, na których wsparcie zawsze możemy liczyć.

oczywiście nie jesteśmy sami...

przyj_1
przyj_2
przyj_3
przyj_4
1
5