fdo_logo_kw1
fdo_logo_kw1

NIESIEMY POMOC

OSOBOM WYKLUCZONYM
SPOŁECZNIE

OSOBOM ZNIEWOLONYM
RÓŻNYMI NAŁOGAMI

OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Każde życie ludzkie ma wartość, nawet ludzi o których o których pomyślelibyśmy że zasłużyli na zły los. Życiowe błędy, nawet te największe pomyłki, nie mogą ich przekreślić. Pomagamy skazańcom, aktualnie przebywającym w Zakładach Karnych i tym którzy zakończyli odbywanie wyroku. Pomagamy, jeśli tylko pragną zmiany swego życia. Jeśli chcą zacząć od nowa.

Niesiemy pomoc osobom zniewolonym przez alkohol, narkotyki, dopalacze i inne uzależnienia. Wspieramy ich rodziny i bliskich. Pochylamy się nad tymi, o których powszechnie mówi się: pijak, ćpun, bezdomny, żul, nieudacznik, margines, zero. Dla nas to człowiek. Wspieramy tych, którzy chcą przez przemianę własnego życia ratować siebie i swoich bliskich.

Wierzymy, że zawsze jest nadzieja...

Udzielamy pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Współpracujemy z Federacją Banków Żywności i prowadzimy zbiórki art. spożywczych. Rozdajemy żywność, udzielamy doraźnej pomocy rzeczowej oraz finansowej. Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie celów statutowych pomagając słabym.

PROPAGUJEMY CHRZEŚCIJAŃSKI CHARAKTER ŻYCIA

Wierzymy, że jedynie Bóg udziela najskuteczniejszej pomocy w rozwiązywaniu wszystkich trudnych problemów, zarówno naszych osobistych, jak i naszych podopiecznych. Wielokrotnie doświadczyliśmy Jego pomocy i śmiało możemy powtórzyć za św. Pawłem „Wszystko mogę w Tym który mnie wzmacnia, w Chrystusie” Flp. 4, 13. Osobista wiara i relacja z żywym Bogiem Jezusem Chrystusem jest podstawą życia każdego człowieka bez względu na sytuację w jakiej się znajduje. Dlatego krzewienie kultury chrześcijańskiej jest dla nas ważnym celem fundacyjny, który realizujemy poprzez propagowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich, poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przemianę duchową społeczeństwa.